Hotel Młyn Aqua SPA

  • Lokalizacja: Kościuszki 132, 82-300 Elbląg
  • Forma prawna: Konsument (jednoos. dziau0142. lub spu00f3u0142ka cywilna, bez KRS)
  • NIP: 578-31-17-501
  • KRS: 0000564840
  • REGON: 361861225
  • Strona internetowa: www.hotelmlyn.com.pl
  • Telefon: 55 235 04 70